Działania skierowane do osób pokrzywdzonych

Ośrodki dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

„Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz członkom ich rodzin. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Pomoc psychologiczna

Możemy Ci pomóc jeśli potrzebujesz wsparcia psychologicznego i informacji.

Pomoc materialna

Jeśli potrzebujesz pomocy materialnej możemy Cię wesprzeć w zależności od Twojej sytuacji i potrzeb.

Pomoc prawna

Udzielimy Ci porad prawnych i zaproponoujemy odpowiednie rozwiązania.

Inna

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną, możemy Ci pomóc w zależności od rodzaju pokrzywdzenia, z jakim się zmagasz.

0
Pokrzywdzonych
0
Lokalnych punktów
0
Zgłoszonych przestępstw

Jak skorzystać?

Z pomocy mogą korzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem (w wyniku uszkodzenia ciała, bójki lub pobicia, wypadku komunikacyjnego, gróźb karalnych, gwałtu/wykorzystania seksualnego, przemocy w rodzinie, niealimentacji, kradzieży, rozboju, oszustwa, uszkodzenia mienia i innych), świadkowie tych przestępstw oraz członkowie ich rodzin.

Pomoc świadczona w ramach projektu jest bezpłatna dla osób zakwalifikowanych do programu.

 

Wykaz placówek świadczących pomoc w całej Polsce: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Ośrodki dla Osób pokrzywdzonych Przestępstwem

Oferta pomocy

W ramach projektu wsparcie osób pokrzywdzonym przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych, obejmuje między innymi:

Wszystkie zadania związane z udzielaniem pomocy pokrzywdzonym znajdują się w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dn. 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2019, poz. 683).

Wspieramy w emocjach, wysłuchujemy Państwa potrzeb i ustalamy dalsze działania.

Materiały edukacyjne

Home
Skontaktuj się z nami
Close Search Window