O projekcie

Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym

Działania skierowane do osób pokrzywdzonych

„Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP świadczy pomoc

„Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz członkom ich rodzin. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Od 2009 roku prowadzimy działania skierowane do osób pokrzywdzonych wszystkimi rodzajami przestępstw, które nie są w stanie samodzielnie przebrnąć przez procedury sądowe, a także potrzebują wsparcia psychologicznego i finansowego, aby powrócić do pełni życia osobistego, zawodowego i społecznego.

Wspieramy w emocjach, wysłuchujemy Państwa potrzeb i ustalamy dalsze działania.

0
Pokrzywdzonych
0
Lokalnych punktów
0
Zgłoszonych przestępstw

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

W ramach projektu wsparcie osób pokrzywdzonym przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych, obejmuje między innymi:

 

  • Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
  • Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,
  • Finansowanie kosztów wyjazdu:
    1. Osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
    2. Uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4,
  • Finansowanie robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz itp.
  • Zakup urządzeń i wyposażenia,
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych.
O projekcie
Skontaktuj się z nami
Close Search Window