Z pomocy mogą korzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem (w wyniku uszkodzenia ciała, bójki lub pobicia, wypadku komunikacyjnego, gróźb karalnych, gwałtu/wykorzystania seksualnego, przemocy w rodzinie, niealimentacji, kradzieży, rozboju, oszustwa, uszkodzenia mienia i innych), świadkowie tych przestępstw oraz członkowie ich rodzin.

Pomoc świadczona w ramach projektu jest bezpłatna dla osób zakwalifikowanych do programu.

Wykaz placówek świadczących pomoc w całej Polsce: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Comments are closed.

Jak skorzystać?
Skontaktuj się z nami
Close Search Window